Blog

Thai Listening Practice | Languages #9

Thai Listening Practice | Languages #9

If you study a foreign language, do you use a dictionary written in the language you are studying? เวลาคุณเรียนภาษาคุณใช้ คุณใช้พจณานุกรมในภาษาที่คุณเรียนอยู่ไหม...

Thai Listening Practice | Languages #7

Thai Listening Practice | Languages #7

Do you enjoy studying grammar? คุณชอบเรียนไวยกรณ์ไหม เว้าไวยากรณ์หรอชอบเรียนเมื่อก่อนไม่ชอบเรียนเมื่อก่อนรู้สึกว่าเสียเวลารู้สึกว่าเป็นกฎไม่ชอบทำตามกฎแต่ว่าหลังจากเรียนหลายๆภาษาแล้วรู้สึกว่ายิ่งรู้แกรมม่าเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนาได้เร็วมากขึ้น ซึ่งเรื่อง grammar...

Thai Listening Practice | Languages #6

Thai Listening Practice | Languages #6

Do you think foreign language study should start as early as possible, or is it okay to start later? คุณคิดว่าการเรียนภาษาต่างประเทศควรเริ่มเมื่ออายุน้อยที่สุด หรือเริ่มทีหลังก็ได้...

3 phrases to show annoyance in Thai

3 phrases to show annoyance in Thai

Learn how to show annoyance in Thai using 3 different phrases. 1. โอ้โห (Oh-ho) Here is the universal ‘oh-wow’ surprise sound.  You use โอ้โห to show you are surprised at how ridiculous a situation is. But beware, you have to use the correct tone. It sounds like when...

Thai Listening Practice | Languages #4

Thai Listening Practice | Languages #4

Do you think that disappearing languages should be protected or should we just let them fade away? คุณคิดว่าเราควรปกป้องภาษาที่กำลังจะสูญพันธ์หรือไม่ หรือควรปล่อยให้สูญพันธ์ไป คิดว่าเราไม่สามารถปกป้องภาษาได้เพราะว่าถ้าภาษากำลังจะสูญพันธุ์นั่นหมายความว่าไม่มีคนใช้...

Thai Listening Practice | Languages #3

Thai Listening Practice | Languages #3

Do you have a pen-pal? If yes, what languages do they speak? มี Pen pal ไหม ถ้ามี เขาพูดภาษาอะไร มี pen pal ไหม ใช่ไหม มี….เคยมีแต่ว่าคิดว่าสมัยนี้ pen pal ยากเพราะว่าคนส่วนมากใจร้อนแล้วก็คนส่วนมากไม่อยากเขียนแล้วอยากจะพูดมากกว่า เมื่อก่อนเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มี...

Thai Listening Practice | Languages #2

Thai Listening Practice | Languages #2

What's your favorite language? ภาษาไหนคือภาษาโปรดของคุณ ภาษาโปรดของเกรซแน่นอนคือภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าชอบเสียงของภาษาฝรั่งเศสชอบ แบบ...ถ้าใครเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสจะรู้ว่ามีเสียง liaison  แบบเนี้ยชอบ...

Thai Listening Practice | Languages #1

Thai Listening Practice | Languages #1

What language is spoken the most in your country? ภาษาอะไรที่คนใช้มากที่สุดในประเทศคุณ ภาษาที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทยแน่นอนก็คือภาษาไทย มีหลายๆคนที่เรียนภาษาอื่นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษา เกาหลีบ้างไม่เยอะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนด้วยแต่ไม่เยอะ...

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!