Thai Listening Practice | Languages #7

by | Apr 9, 2020 | Listening Practice, Transcript

Do you enjoy studying grammar?

คุณชอบเรียนไวยกรณ์ไหม

เว้าไวยากรณ์หรอชอบเรียนเมื่อก่อนไม่ชอบเรียนเมื่อก่อนรู้สึกว่าเสียเวลารู้สึกว่าเป็นกฎไม่ชอบทำตามกฎแต่ว่าหลังจากเรียนหลายๆภาษาแล้วรู้สึกว่ายิ่งรู้แกรมม่าเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนาได้เร็วมากขึ้น ซึ่งเรื่อง grammar หรือภาษาไทยเรียกว่าไวยากรณ์นั้นไม่ควรเรียนแบบ Advance คือควรเรียนเท่าที่จำเป็นแล้วก็มากกว่านิดนึงไม่ควรเอาหนังสือมาแล้วก็ท่องท่องท่อง แต่ว่าควรรู้ว่าถ้าพูดผิดพูดผิดซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละต้องเรียน Grammar เวลาพูดถึงกันมากก็พูดถึงภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าภาษาไทยแทบจะไม่มีแกรมม่าเวลาที่พูดถึงแกรมม่าคือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่เก่ง 100% พูดได้แต่ว่ายังต้องพัฒนาอีกเพราะฉะนั้นก็เลยสนุกเพราะว่ารู้ว่าถ้าตั้งใจเรียนแกรมม่าก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้น

Do you think studying the grammar of a foreign language helps you to speak it?

คุณคิดว่าการเรียนไวยกรณ์ภาษาต่างประเทศช่วยให้คุณพูดเก่งขึ้นไหม

แน่นอนว่าการเรียนไวยากรณ์ช่วยให้พูดเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่ตอนเริ่มต้นถ้าตอนเริ่มต้นเรียนไวยากรณ์มากเกินไปเราจะกลัวเพราะว่าเยอะมาก นี่กำลังพูดถึงภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาโรมันที่มีหลักไวยากรณ์และรวมถึงภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นที่ไวยากรณ์สำคัญมากถ้าเราเรียนมากเกินไปเราไม่ฝึกพูด เราจะพูดไม่ได้เพราะว่าเราคิดมากเกินไปแต่เวลาเราถึงระดับสูงขึ้นเราอาจจะประมาณ intermidiate เราต้องเรียนไวยากรณ์เพื่อพูดเก่งขึ้นหลายๆครั้งเราพูดไม่ออกเพราะในหัวเราคิดว่าไม่แน่ใจถ้าเราเรียนไวยากรณ์และเราก็เคลียร์ในสมองว่าควรจะเป็นคำไหนเราจะพูดภาษาไทยเก่งขึ้น

What grammar question have you had lately?

เมื่อที่ผ่านมาไม่นานคุณมีคำถามเกี่ยวกับไวยกรณ์ไหม?

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ตลกมากเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไวยากรณ์ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมามีคลาสภาษาอังกฤษกับนักเรียนแล้วนักเรียนพูดว่า Doesn’t he have แล้วก็บอกว่าเวลาพูดไปก็รู้สึกไม่แน่ใจ have หรือ have ก็เลยเขียนบอกแฟนเพราะว่าแฟนเป็นคนอเมริกาถามว่าอะไรถูกต้องหรือแล้วแฟนก็บอกว่าแต่ Doesn’t he have ไม่ใช่ has แล้วก็ตลกตัวเองเพราะว่าเป็นสิ่งง่ายๆที่ควรรู้แต่ว่าลืมมันเป็นเรื่องปกติที่ลืม 


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!