Thai Listening Practice | Languages #7

by | Apr 9, 2020 | Listening Practice, Transcript

Do you enjoy studying grammar?

คุณชอบเรียนไวยกรณ์ไหม

เว้าไวยากรณ์หรอชอบเรียนเมื่อก่อนไม่ชอบเรียนเมื่อก่อนรู้สึกว่าเสียเวลารู้สึกว่าเป็นกฎไม่ชอบทำตามกฎแต่ว่าหลังจากเรียนหลายๆภาษาแล้วรู้สึกว่ายิ่งรู้แกรมม่าเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนาได้เร็วมากขึ้น ซึ่งเรื่อง grammar หรือภาษาไทยเรียกว่าไวยากรณ์นั้นไม่ควรเรียนแบบ Advance คือควรเรียนเท่าที่จำเป็นแล้วก็มากกว่านิดนึงไม่ควรเอาหนังสือมาแล้วก็ท่องท่องท่อง แต่ว่าควรรู้ว่าถ้าพูดผิดพูดผิดซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละต้องเรียน Grammar เวลาพูดถึงกันมากก็พูดถึงภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าภาษาไทยแทบจะไม่มีแกรมม่าเวลาที่พูดถึงแกรมม่าคือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่เก่ง 100% พูดได้แต่ว่ายังต้องพัฒนาอีกเพราะฉะนั้นก็เลยสนุกเพราะว่ารู้ว่าถ้าตั้งใจเรียนแกรมม่าก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้น

Do you think studying the grammar of a foreign language helps you to speak it?

คุณคิดว่าการเรียนไวยกรณ์ภาษาต่างประเทศช่วยให้คุณพูดเก่งขึ้นไหม

แน่นอนว่าการเรียนไวยากรณ์ช่วยให้พูดเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่ตอนเริ่มต้นถ้าตอนเริ่มต้นเรียนไวยากรณ์มากเกินไปเราจะกลัวเพราะว่าเยอะมาก นี่กำลังพูดถึงภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาโรมันที่มีหลักไวยากรณ์และรวมถึงภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นที่ไวยากรณ์สำคัญมากถ้าเราเรียนมากเกินไปเราไม่ฝึกพูด เราจะพูดไม่ได้เพราะว่าเราคิดมากเกินไปแต่เวลาเราถึงระดับสูงขึ้นเราอาจจะประมาณ intermidiate เราต้องเรียนไวยากรณ์เพื่อพูดเก่งขึ้นหลายๆครั้งเราพูดไม่ออกเพราะในหัวเราคิดว่าไม่แน่ใจถ้าเราเรียนไวยากรณ์และเราก็เคลียร์ในสมองว่าควรจะเป็นคำไหนเราจะพูดภาษาไทยเก่งขึ้น

What grammar question have you had lately?

เมื่อที่ผ่านมาไม่นานคุณมีคำถามเกี่ยวกับไวยกรณ์ไหม?

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ตลกมากเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไวยากรณ์ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมามีคลาสภาษาอังกฤษกับนักเรียนแล้วนักเรียนพูดว่า Doesn’t he have แล้วก็บอกว่าเวลาพูดไปก็รู้สึกไม่แน่ใจ have หรือ have ก็เลยเขียนบอกแฟนเพราะว่าแฟนเป็นคนอเมริกาถามว่าอะไรถูกต้องหรือแล้วแฟนก็บอกว่าแต่ Doesn’t he have ไม่ใช่ has แล้วก็ตลกตัวเองเพราะว่าเป็นสิ่งง่ายๆที่ควรรู้แต่ว่าลืมมันเป็นเรื่องปกติที่ลืม 


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Subscribe