Blog

Learn Thai Jokes – Part 2

Learn Thai Jokes – Part 2

https://www.youtube.com/embed/IIIMgWdeqhE Q: ว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อก?A: ท่าจะบ้า Q: wâai náam tâa à-rai dtông sài mùak-gan-nók A: tâa jà bâa Joke explanation This joke is a play on words. The joke translates to: Q:...

Learn Thai Jokes – Part 1

Learn Thai Jokes – Part 1

https://www.youtube.com/embed/RXRrd0MsNQ8 ชอบผู้หญิงผมยาวครับเพราะผู้หญิงผมยาวดูแลผมดี chôp pôo yĭng pŏm yaao kráp prór pôo yĭng pŏm yaao doo lae pŏm dee Joke explanation In Thai, ผม can mean "hair" or "I; me"...