Thai Listening Practice | Languages #9

by | Apr 9, 2020 | Listening Practice, Transcript

If you study a foreign language, do you use a dictionary written in the language you are studying?

เวลาคุณเรียนภาษาคุณใช้ คุณใช้พจณานุกรมในภาษาที่คุณเรียนอยู่ไหม

เวลาเรียนภาษาใช้พจนานุกรมที่ใหญ่ๆมันเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆและหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่าผ่านอินเตอร์เน็ตง่ายกว่าเร็วกว่ามีหลายเว็บไซต์มีหลาย Application ที่เราสามารถดาวน์โหลดเราก็ใช้เป็นเหมือนกับพจนานุกรมได้ตัวอย่างเช่น readlangเป็นหนึ่งใน Application ที่ช่วยให้เราเปิดหน้าเว็บแล้วก็กด Translation กดแปลจากตรงนั้นได้เลยใช้บ่อยแล้วก็ใช้ง่ายทำให้เราเรียนเร็วกว่าเมื่อก่อนที่ต้องหาในหนังสือใหญ่ๆ

 

Is increasing your vocabulary important to you?

การเพิ่มคำศัพท์ในภาษาสำคัญไหม

การเพิ่มคำศัพท์สำคัญมากในขั้น enchant เพราะว่าถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็จะพูดซ้ำไปซ้ำมาสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพูดเกี่ยวกับทุกๆวันได้แต่ว่าถ้าไม่เพิ่มคำศัพท์อาจจะด้วยการอ่านหนังสือเยอะๆอาจจะด้วยการดูทีวีที่ง่ายๆเราก็ท่องคำศัพท์ก็จะพูดคำเดิมที่รู้แล้วจนเบื่อเวลาเบื่อก็จะรู้สึกหมดกำลังใจที่จะเรียนเพราะฉะนั้นในช่วงกลางกลางของการเรียนควรจะหาเวลาท่องคำศัพท์ตอนเริ่มต้นตอนแรกสุดอาจจะไม่สำคัญขนาดนั้นตอนแรกรูเน้อยๆใช้เยอะๆดีกว่า 

What techniques do you use to remember vocabulary?

ใช้เทคนิคอะไรในการจำคำศัพท์

มีเทคนิคหลายอย่างในการช่วยจำอย่างแรกที่ดิฉันใช้บ่อยๆก็คือการนำคำศัพท์มาใช้กับอาจารย์ใช้แล้วใช้อีกถ้าเรียนกับอาจารย์หนึ่งคนก็อาจจะใช้ประมาณ 3 Class คือให้ลิสคำศัพท์อาจารย์ไปเลยบอกว่าอยากจะใช้คำนี้ในห้องเรียนเพราะว่าอยากจำได้ให้อาจารย์ช่วยหรือว่าถ้ามีClassกับหลายๆคนก็ใช้คำศัพท์เดียวกันในหลายๆClassบอกอาจารย์ทุกคนว่าอยากจะใช้คำนี้คำนี้


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!