Thai Listening Practice | Languages #4

by | Apr 3, 2020 | Listening Practice, Transcript

Do you think that disappearing languages should be protected or should we just let them fade away?

คุณคิดว่าเราควรปกป้องภาษาที่กำลังจะสูญพันธ์หรือไม่ หรือควรปล่อยให้สูญพันธ์ไป

คิดว่าเราไม่สามารถปกป้องภาษาได้เพราะว่าถ้าภาษากำลังจะสูญพันธุ์นั่นหมายความว่าไม่มีคนใช้ ไม่มีคนใช้ก็คือเพราะว่าคน ณ ประเทศนั้นๆรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์คิดว่าเราสามารถช่วยเรคคอร์ดภาษานั้นได้ช่วยทำให้มีเก็บและเรคคอร์ดไว้สำหรับในอนาคตเป็นเพียงสำหรับการเรียนรู้แต่ว่าถ้าภาษาจะสูญพันธุ์มันก็จะสูญพันธุ์ มันก็จะสูญพันธุ์ไปโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ แม้แต่เราพยายามสุดท้ายอีก 100 ปีอีก 200 ปีอีก 300 ปีมันก็จะสูญพันธุ์ไป

What languages are spoken the most throughout the world?

ภาษาอะไรที่ใช้มากที่สุดในโลก

ภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนมีคนเยอะมาก แต่ว่าภาษาที่มีคนหลายเชื้อชาติใช้มากที่สุดในโลกนั่นก็น่าจะเป็นภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียอันดับ 1 คือภาษาอังกฤษเพราะว่าแม้แต่ในประเทศเอเชียก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร ที่บอกภาษาสเปนก็เพราะว่ามีหลายๆประเทศเช่นประเทศโคลอมเบีย ประเทศเปรู เอกวาดอร์ และอีกหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ แล้วก็ภาษารัสเซียเพราะว่าเมื่อก่อนรัสเซียเคยเป็น soviet Union แล้วก็มีหลายประเทศที่สามารถพูดภาษารัสเซียได้ตอนนี้ 

Which language is the hardest?

ภาษาอะไรที่ยากที่สุด

ภาษาที่ยากที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นภาษารัสเซียคือว่าไม่เคยเรียนเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงแต่ว่าเวลาถามทุกคนที่พูดภาษารัสเซียได้ที่เป็นคนต่างชาติเขาจะบอกว่าภาษารัสเซียคือภาษาที่ยากที่สุดที่เคยเรียนมา

Would you like to raise multilingual children?

คุณจะเลี้ยงลูกให้พูดได้หลายๆภาษาไหม

สักวันหนึ่งถ้ามีลูกแน่นอนว่าจะต้องเลี้ยงเขาให้พูดได้หลายๆภาษาเพราะว่าเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ง่ายขึ้นเราก็มีความสุขขึ้นก็ต้องหางานได้ดีจะทำยังไงหางานได้ดีการพูดภาษาได้หลายภาษาก็จะช่วยในเรื่องนั้นด้วยแล้วเรื่องที่ 2 ที่สำคัญเท่ากับเรื่องแรกก็คือว่าจะทำยังไงให้เขามีความสุขการที่พูดได้หลายภาษานั่นคือเขามีหลายโลกที่เขาสามารถไปได้อย่างเช่นถ้าเขาไม่ชอบภาษาไทยไม่ชอบเพื่อนคนไทยเขาก็อาจจะไปมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษหรือว่าเพื่อนคนฝรั่งเศสก็ได้เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเลือกว่าเขาอยากจะเป็นใครและเขาอยากจะอยู่กลุ่มไหน


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!