The man and the lion – Thai listening practice

by | Jun 24, 2020 | Aesop Story Intermediate, Listening Practice, Transcript, Video

Become fluent in any language!

นักเดินป่ากับสิงโต

นิทานอีสปวันนี้เป็นเรื่องนักเดินทางกับสิงโต

Story:

สิงโตตัวนึงกับนักเดินทางคนหนึ่งเข้าป่าไปด้วยกัน ระหว่างทางทั้งสองผลัดกันเล่าเรื่องและก็เกิดการโต้แย้งกันขึ้น นักเดินทางกล่าวว่ามนุษย์มีอำนาจและแข็งแรงกว่าสิงโต ฝ่ายสิงโตก็ว่าพวกของสิงโตแข็งแรงและมีกำลังมากกว่ามนุษย์

ทั้งสองเดินผ่านอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งเป็นรูปปั้นนักรบเหยียบหัวสิงโต ชายหนุ่มก็เลยพูดขึ้นมาว่า “เจ้าเห็นไหมว่ามนุษย์เก่งขนาดไหนที่สามารถสยบสิงโตเจ้าป่าได้” สิงโตก็เลยตอบกลับไปว่า “นั่นเป็นเพราะอนุสรณ์สถานนี้เป็นมนุษย์อย่างเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมา ถ้าสิงโตสามารถแกะสลักได้ เจ้าก็จะได้เห็นรูปปั้นที่มนุษย์อยู่ใต้อุ้งเท้าของสิงโต”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามักมองตนเองดีกว่าผู้อื่นเสมอ

Explanation:

นิทานอีสปเรื่องนี้สั้นง่ายไม่มีอะไรลึกซึ้งค่ะ ไม่ต้องเข้าใจมากเลย รู้ว่าสิงโตกับมนุษย์คุยกันมนุษย์บอกว่าเก่งกว่าและสิงโตก็ตอบว่าสิงโตเก่งกว่ามนุษย์ ขณะที่ทั้งสองเถียงกันอยู่นั้นก็เดินผ่านไปที่อนุสรณ์สถานที่มนุษย์เหยียบหัวสิงโตอยู่ มนุษก็เลยบอกสิงโตว่า เห็นไหมนี่แหละมนุษย์มีกำลังมาก มนุษย์เก่งกว่าเลยทำให้สยบสิงโตอยู่ใต้เท้าสิงโตก็ตอบทันควันว่าเป็นเพราะว่าอนุสรณ์สถานสร้างโดยมือมนุษย์ นี่ถ้าหากว่าสิงโตสามารถแกะสลักได้เหมือนกันท่านก็จะได้เห็นมนุษย์อยู่ใต้อุ้งเท้าของสิงโต ดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามักมองตนเองดีกว่าผู้อื่นเสมอ 

Vocabulary:

  • ผลัดกัน: to take turn

  • โต้แย้ง: to dispute

  • อนุสรณ์สถาน: Monument

  • แห่ง: a classifier for place

  • สยบ: to defeat

  • ตอบทันควัน: to reply right away


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Subscribe