The horse and the cow – Thai Listening Practice

by | Jun 19, 2020 | Aesop Story Intermediate, Listening Practice, Transcript, Video

ม้ากับวัว

วันนี้นิทานอีสปเรื่องม้ากับวัวค่ะ

Story:

เด็กน้อยผู้กล้าหาญคนนึงกำลังควบม้าอย่างคล่องแคล่วว่องไวและมีความสง่างามมากแล้วม้าก็มีความกล้าหาญเช่นเดียวกับเด็กน้อยผู้เป็นนายซึ่งอยู่บนหลังม้า

ทันไดนั้นเองวัวตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงร้องบอกม้าว่า “น่าอายเหลือเกินถ้าข้าเป็นม้าอย่างเจ้าข้าจะไม่มีวันยอมอยู่ใต้การปกครองของเด็กหรอก” ม้าจึงร้องตอบไปว่าได้ข้ายอมเพราะข้าจะไม่มีเกียรติ ข้าจะไม่มีเหลือเกียรติยศและความกล้าหาญในตัวข้าเลยหากข้าสลัดเด็กน้อยคนนี้ทิ้งไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะทำงานใหญ่สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง

Explanation:

เรื่องหมากับวัวน่าประทับใจมากนะคะในขณะที่เด็กน้อยผู้เป็นนายอยู่บนหลังม้าแคล่วคล่องว่องไวกล้าหาญสง่างามม้าก็กล้าหาญสง่างามแล้วก็แคล่วคล่องว่องไวด้วยเช่นเดียวกัน

เขาทั้งสองกำลังได้รับเกียรติยศร่วมกันแต่วัวพูดกับม้าว่าถ้าเป็นข้า ข้าจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองเหมือนเจ้าหรอก เจ้าโง่

มาจึงร้องตอบไปว่าข้ายอมเพราะว่าเขาว่าเก็บที่คาบนี้ตอนนี้จะไม่มีเหลือเลยถ้าสลัดเด็กออกจากหลังของข้า

นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการจะทำงานใหญ่นั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะ 

Vocabulary:

  • กล้าหาญ : brave

  • คล่องแคล่วว่องไว : fast and agile

  • สง่างาม : beautiful and elegant

  • ปกครอง : to control, to rule over

  • เกียรติยศ : honor

  • สลัด : to shake off

  • อาศัย : to live, to depends on

  • ความร่วมมือร่วมแรง : collaboration

If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Subscribe