The Dog and Its Reflection – Thai Listening Practice

by | Jun 13, 2020 | Aesop Story Intermediate, Listening Practice, Transcript, Video

หมากับเงา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหาย

วันนี้นิทานอีสปเรื่องหมากับเงา

Story:

หมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อวิ่งข้ามสะพานมา เมื่อถึงกลางสะพานก็ก้มมองลงไปในน้ำเบื้องล่างเห็นหมาอีกตัวนึงกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่า “โอ้โห เจ้าหมานี่มันได้เนื้อมาจากไหนนะชิ้นใหญ่กว่าเราซะอีก” เจ้าหมาคิดในใจด้วยความละโมบจึงอ้าปากเห่ากรรโชกหมายจะแย่งเอาเนื้อก้อนนั้นมาครอง ทันทีที่อ้าปากเนื้อที่คาบอยู่ก็ร่วงหล่นลงน้ำ กว่าจะสำนึกได้ว่าหมากับก้อนเนื้อที่เห็นนั้นคือเงาของตัวเองในน้ำก็สายเกินไปซะแล้ว

แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหาย

Explanation:

สาระของเรื่องนิทานอีสปเรื่องนี้หมากับเงาก็คือ ในขณะที่หมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อชิ้นโตอยู่ในปากวิ่งข้ามสะพานเขาก็มองลงไปในน้ำ เห็นเงาตัวเองค่ะอยู่ในน้ำ เหมือนกับมีหมาอีกตัวนึงที่ตัวคาบก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าที่ตัวเองคาบอยู่ โห มันไปเอามาจากไหนเนี่ย อ้าปากจะเห่าและแย่งเนื้อก้อนใหญ่ของหมาที่ตัวเองเห็นทันทีที่อ้าปากเห่า เนื้อของตัวเองก็ร่วงหล่นลงน้ำไป น่าเสียดายมากกว่าจะรู้ตัวว่าเงาที่เห็นก็คือเงาของตัวเอง ไอ้เจ้าชิ้นเนื้อก้อนใหญ่นั้นมันคือเงาของก้อนเนื้อนี้ก็สายไปซะแล้ว ไม่มีเนื้ออยู่ในปากตัวเองอีกต่อไปโลภมากลาภหายค่ะเป็นการสอนของนิทานเรื่องนี้

Vocabulary:

  • คาบก้อนเนื้อ : to hold a piece of meat in the mouth

  • ก้มมอง : to bend the head down and look

  • เบื้องล่าง : below

  • เอามาครอง : bring it and own it

  • ร่วงหล่น : falls down

  • สำนึก : to realize

  • โลภมากลาภหาย : When you are greedy you will lose a fortune

  • แย่ง : to fight over, to steal

  • อ้าปากเห่า : open the mouth and bark

If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!