(…ไม่ + verb) Transcript

by | May 1, 2023 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,566
Hi everyone.
สวัสดีค่ะทุกคน
sà-wàt-dee kâ túk kon

2
00:00:01,800 --> 00:00:04,799
Welcome to this video.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะ
yin dee dtôn ráp kâo sòo wí-dee-oh née ná ká

3
00:00:05,333 --> 00:00:10,199
Today, we will learn a pattern that is very important in Thai.
วันนี้เราจะมาเรียนแพทเทิร์นที่สำคัญมากในภาษาไทย
wannée rao jà maa riian pattern têe sămkan mâak nai paa-săa tai

4
00:00:10,533 --> 00:00:14,366
It's a pattern that in English is not similar to Thai.
เป็นแพทเทิร์นที่ภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับภาษาไทย
bpen pattern têe paa-săa ang-grìt mâi mĕuuan gàp paa-săa tai

5
00:00:14,366 --> 00:00:15,699
For example:
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

6
00:00:15,966 --> 00:00:17,733
I can't see.

7
00:00:17,733 --> 00:00:18,300
and
กับ
gàp

8
00:00:18,300 --> 00:00:19,566
"can't find".

9
00:00:19,866 --> 00:00:21,600
How do you say in Thai?
ภาษาไทยพูดยังไง
paa-săa tai pôot yang ngai

10
00:00:21,600 --> 00:00:23,766
In Thai, it's not like English.
ภาษาไทยไม่เหมือนภาษาอังกฤษ
paa-săa tai mâi mĕuuan paa-săa ang-grìt

11
00:00:23,766 --> 00:00:25,333
Thai people say
คนไทยพูดว่า
kon tai pôot wâa

12
00:00:25,333 --> 00:00:28,133
"I can't see".
มองไม่เห็น
mong mâi hĕn

13
00:00:28,133 --> 00:00:31,433
I can't find
หาไม่เจอ
hăa mâi jer

14
00:00:31,433 --> 00:00:32,700
Let's look at the first word.
มาดูคำแรก
maa doo kam râek

15
00:00:32,700 --> 00:00:34,933
The word "mong hĕn".
คำว่า มองเห็น
kam wâa · mong hĕn

16
00:00:34,933 --> 00:00:36,899
"Mong" is "to look".
มองคือ to look
mong keu to look

17
00:00:36,899 --> 00:00:38,899
"haen" is "to see".
เห็นคือ to see
hĕn keu to see

18
00:00:39,633 --> 00:00:40,766
So together

19
00:00:40,766 --> 00:00:42,733
I look and then I see.

20
00:00:42,733 --> 00:00:44,533
meaning: "I see it".
ก็คือ I see it
gôr keu I see it

21
00:00:44,533 --> 00:00:47,533
If we want to say, "I can't see it".
ถ้าเราอยากจะพูดว่า I can't see it
tâa rao yàak jà pôot wâa I can't see it

22
00:00:47,533 --> 00:00:48,833
We have to say
ต้องบอกว่า
dtông bòk wâa

23
00:00:48,833 --> 00:00:51,500
I look but I can't see.

24
00:00:51,500 --> 00:00:53,733
I can't see it.
มองไม่เห็น
mong mâi hĕn

25
00:00:53,733 --> 00:00:54,766
For example:
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

26
00:00:54,766 --> 00:00:56,766
Look at the bird. Look at the bird on the tree.
ดูนกสิ ดูนกบนต้นไม้
doo nók sì · doo nók bon dtôn mái

27
00:00:56,766 --> 00:00:59,299
Look at the bird on the tree.

28
00:01:01,166 --> 00:01:03,700
Where is it? Where?
อยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหนอ่ะ
yòo năi à · yòo năi à

29
00:01:03,700 --> 00:01:05,966
I can't see it.
มองไม่เห็น
mong mâi hĕn

30
00:01:05,966 --> 00:01:07,500
Where is it? I can't see.

31
00:01:07,500 --> 00:01:08,666
The next word
คำถัดไป
kam tàt bpai

32
00:01:08,666 --> 00:01:10,733
To find.
หาเจอ
hăa jer

33
00:01:10,733 --> 00:01:13,233
"hăa" is to look for something.
หาคือ to look for something
hăa keu to look for something

34
00:01:13,233 --> 00:01:15,833
"Jer" is found.
เจอ is found

35
00:01:15,833 --> 00:01:17,733
Find it, I found it.

36
00:01:17,733 --> 00:01:21,400
หาเจอ (hăa jer) is to look for something and found it

37
00:01:21,400 --> 00:01:23,599
So I found it is

38
00:01:23,599 --> 00:01:27,233
Yay, I found it already.
Yay หาเจอแล้ว
Yay hăa jer láew

39
00:01:27,233 --> 00:01:29,000
I can't find it.
หาไม่เจอ
hăa mâi jer

40
00:01:29,000 --> 00:01:31,733
Look for it but can't find.

41
00:01:31,733 --> 00:01:34,299
So I couldn't find it.

42
00:01:34,299 --> 00:01:39,266
Where is my Thai book?
หนังสือ ภาษาไทย อยู่ไหน
năng-sĕu · paa-săa tai · yòo năi

43
00:01:39,266 --> 00:01:40,933
I can't find it.
หาไม่เจอ
hăa mâi jer

44
00:01:41,299 --> 00:01:42,500
I looked already.
หาแล้ว
hăa láew

45
00:01:42,833 --> 00:01:44,866
I tried to look for it already.

46
00:01:44,866 --> 00:01:47,266
but I couldn't find it.
แต่หาไม่เจอ but I couldn't find it
dtàe hăa mâi jer but I couldn t find it

47
00:01:47,266 --> 00:01:49,433
Next is the word
ถัดไป คือคำว่า
tàt bpai · keu kam wâa

48
00:01:49,433 --> 00:01:51,066
Couldn't finish working.

49
00:01:51,066 --> 00:01:52,033
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

50
00:01:52,033 --> 00:01:53,066
To work

51
00:01:53,066 --> 00:01:55,533
is "tam ngan".
คือ ทำงาน
keu · tam ngaan

52
00:01:55,533 --> 00:01:56,299
To finish

53
00:01:56,299 --> 00:01:58,033
is "sèt"
คือเสร็จ
keu · sèt

54
00:01:58,033 --> 00:01:59,633
Couldn't finish working.

55
00:01:59,633 --> 00:02:01,466
In Thai, is what?
ภาษาไทยคืออะไรคะ?
paa-săa tai keu à-rai ká

56
00:02:01,466 --> 00:02:02,766
Did you just say
ปะกี้พูดว่า
bpà gêe pôot wâa

57
00:02:02,766 --> 00:02:06,366
Couldn't finish working or not?
ไม่ทำงานเสร็จหรือเปล่าคะ? (Wrong! ไม่ should be in middle) 
mâi tam ngaan sèt rĕu bplào ká

58
00:02:06,366 --> 00:02:08,500
No!, Wrong!
ไม่ใช่นะ ผิดๆ
mâi châi ná · pìt pìt

59
00:02:08,500 --> 00:02:09,666
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

60
00:02:09,666 --> 00:02:12,699
Couldn't/Didn't finish working.
ทำงานไม่เสร็จ (Correct! ไม่ is in the middle) 
tam ngaan mâi sèt

61
00:02:12,699 --> 00:02:14,733
Why couldn't you finish working?

62
00:02:15,266 --> 00:02:16,466
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

63
00:02:16,466 --> 00:02:18,300
"Why couldn't/didn't you finish working".
ทำไมทำงานไม่เสร็จ
tam-mai tam ngaan mâi sèt

64
00:02:18,300 --> 00:02:21,033
This pattern can be used with many words.
แพทเทิร์นนี้ใช้ได้กับหลายคำนะคะ
pattern née chái dâai gàp lăai kam ná ká

65
00:02:21,033 --> 00:02:22,366
For example,
ตัวอย่างเช่น
dtuua yàang chên

66
00:02:22,366 --> 00:02:26,166
Couldn't finish doing something.
ทำไม่เสร็จ
tam mâi sèt

67
00:02:26,166 --> 00:02:30,633
Couldn't finish doing homework.
ทำการบ้านไม่เสร็จ
tam gaan bâan mâi sèt

68
00:02:30,633 --> 00:02:32,933
"gaan bâan" is homework.
การบ้าน is homework

69
00:02:32,933 --> 00:02:36,966
Couldn't finish cooking.
ทำอาหารไม่เสร็จ
tam aa-hăan mâi sèt

70
00:02:36,966 --> 00:02:38,800
The next word is the word
คำถัดไปคือคำว่า
kam tàt bpai keu kam wâa

71
00:02:38,800 --> 00:02:40,333
To rain.

72
00:02:40,333 --> 00:02:42,366
"To rain" in Thai is
To rain ภาษาไทยคือ
To rain paa-săa tai keu

73
00:02:42,366 --> 00:02:43,866
To rain.
ฝนตก
fŏn dtòk

74
00:02:43,866 --> 00:02:45,266
Literally,

75
00:02:45,266 --> 00:02:46,266
Rain
ฝน
fŏn

76
00:02:46,266 --> 00:02:47,433
is rain
คือ rain
keu rain

77
00:02:47,433 --> 00:02:48,300
The rain

78
00:02:48,466 --> 00:02:49,433
To fall.
ตก
dtòk

79
00:02:49,433 --> 00:02:50,300
is
คือ
keu

80
00:02:50,300 --> 00:02:51,266
To fall.

81
00:02:51,266 --> 00:02:52,333
Therefore,
เพราะฉะนั้น
prór chà-nán

82
00:02:52,333 --> 00:02:53,666
if you want to say
ถ้าอยากบอกว่า
tâa yàak bòk wâa

83
00:02:53,666 --> 00:02:54,900
It doesn't rain

84
00:02:54,900 --> 00:02:56,866
Or it's not raining

85
00:02:56,866 --> 00:02:58,633
in Thai, it's what?
ภาษาไทยคืออะไรคะ?
paa-săa tai keu à-rai ká

86
00:02:58,633 --> 00:03:00,233
Many foreigners
คนต่างชาติหลายคน
kon dtàang châat lăai kon

87
00:03:00,233 --> 00:03:01,566
like to say
ชอบพูดว่า
chôp pôot wâa

88
00:03:01,566 --> 00:03:03,500
It doesn't rain (incorrectly said)
ไม่ฝนตก
mâi fŏn dtòk

89
00:03:03,500 --> 00:03:04,466
Because it's
เพราะว่าเป็น
prór wâa bpen

90
00:03:04,466 --> 00:03:06,400
a literal translation of
Literal translation ของ
Literal translation kŏng

91
00:03:06,400 --> 00:03:09,233
Doesn't rain or not rain

92
00:03:09,233 --> 00:03:09,900
But
แต่ว่า
dtàe wâa

93
00:03:09,900 --> 00:03:12,166
Thai people don't say like that.
คนไทยไม่พูดแบบนั้น
kon tai mâi pôot bàep nán

94
00:03:12,166 --> 00:03:13,800
Thai people say
คนไทยพูดว่า
kon tai pôot wâa

95
00:03:13,800 --> 00:03:16,166
rain doesn't fall.
ฝนไม่ตก
fŏn mâi dtòk

96
00:03:16,166 --> 00:03:17,300
Literally

97
00:03:17,300 --> 00:03:19,066
Rain doesn't fall

98
00:03:19,066 --> 00:03:19,866
Therefore,
เพราะฉะนั้น
prór chà-nán

99
00:03:19,866 --> 00:03:21,699
if you guys say
ถ้าพวกคุณพูดว่า
tâa pûuak kun pôot wâa

100
00:03:21,699 --> 00:03:23,466
ไม่ฝนตก
mâi fŏn dtòk

101
00:03:23,466 --> 00:03:24,099
like that
แบบนี้
bàep née

102
00:03:24,099 --> 00:03:24,900
it's wrong.
ผิดนะคะ
pìt ná ká

103
00:03:24,900 --> 00:03:26,333
You have to change it to be
ต้องเปลี่ยนเป็น
dtông bplìian bpen

104
00:03:26,333 --> 00:03:27,866
It doesn't rain.
ฝนไม่ตก
fŏn mâi dtòk

105
00:03:27,866 --> 00:03:28,733
The next word
คำถัดไป
kam tàt bpai

106
00:03:28,733 --> 00:03:29,866
is the word
คือคำว่า
keu kam wâa

107
00:03:29,866 --> 00:03:31,366
Traffic jam.

108
00:03:31,366 --> 00:03:33,333
In Thai, it's
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

109
00:03:33,333 --> 00:03:34,966
Traffic jam.
รถติด
rót dtìt

110
00:03:34,966 --> 00:03:36,500
If you want to say
ถ้าอยากบอกว่า
tâa yàak bòk wâa

111
00:03:36,500 --> 00:03:38,400
It's not traffic jam

112
00:03:38,400 --> 00:03:40,266
There's no traffic jam

113
00:03:40,266 --> 00:03:41,199
In Thai,
ภาษาไทย
paa-săa tai

114
00:03:41,199 --> 00:03:42,466
you have to say what?
ต้องพูดว่าอะไรคะ?
dtông pôot wâa à-rai ká

115
00:03:42,466 --> 00:03:43,533
You have to say
ต้องพูดว่า
dtông pôot wâa

116
00:03:43,533 --> 00:03:45,599
No traffic jam.
รถไม่ติด
rót mâi dtìt

117
00:03:45,599 --> 00:03:46,900
The reason is,
เหตุผลก็คือ
hèt pŏn gôr keu

118
00:03:46,900 --> 00:03:47,699
the word
คำว่า
kam wâa

119
00:03:47,699 --> 00:03:49,066
Traffic jam

120
00:03:49,066 --> 00:03:50,099
comes from the word
มาจากคำว่า
maa jàak kam wâa

121
00:03:50,099 --> 00:03:51,199
Car

122
00:03:51,199 --> 00:03:52,766
and stuck

123
00:03:52,766 --> 00:03:54,199
Or stick.

124
00:03:54,199 --> 00:03:55,233
The word "dtìt"
คำว่าติด
kam wâa dtìt

125
00:03:55,233 --> 00:03:55,633
is
คือ
keu

126
00:03:55,633 --> 00:03:56,466
Stuck.

127
00:03:56,466 --> 00:03:57,699
So car stuck.

128
00:03:57,699 --> 00:03:59,366
There's no traffic today.

129
00:03:59,366 --> 00:04:01,000
In Thai, is
ภาษาไทยคือ
paa-săa tai keu

130
00:04:01,000 --> 00:04:02,033
Today
วันนี้
wan née

131
00:04:02,033 --> 00:04:03,500
there's no traffic.
รถไม่ติด
rót mâi dtìt

132
00:04:03,500 --> 00:04:04,633
The next word
คำถัดไป
kam tàt bpai

133
00:04:04,633 --> 00:04:06,000
is the word
คือคำว่า
keu kam wâa

134
00:04:06,000 --> 00:04:07,366
To understand.

135
00:04:07,366 --> 00:04:08,800
Many people probably
หลายคนอาจจะ
lăai kon àat jà

136
00:04:08,800 --> 00:04:09,466
think that
คิดว่า
kít wâa

137
00:04:09,466 --> 00:04:11,133
the word "to understand"
คำว่า To understand
kam wâa To understand

138
00:04:11,133 --> 00:04:12,000
is
คือ
keu

139
00:04:12,000 --> 00:04:13,266
To understand.
เข้าใจ
kâo jai

140
00:04:13,266 --> 00:04:15,333
Which that is correct already.
ซึ่งนั้นก็ถูกแล้วนะคะ
sêung nán gôr tòok láew ná ká

141
00:04:15,333 --> 00:04:16,533
Do you understand?
เข้าใจไหม?
kâo jai măi

142
00:04:16,533 --> 00:04:18,000
I understand.
เข้าใจค่ะ
kâo jai kâ

143
00:04:18,000 --> 00:04:19,199
Do you understand? 

144
00:04:19,199 --> 00:04:21,133
Yes, I do. I understand.

145
00:04:21,133 --> 00:04:22,233
But
แต่ว่า
dtàe wâa

146
00:04:22,233 --> 00:04:23,266
Thai people
คนไทย
kon tai

147
00:04:23,266 --> 00:04:25,433
like to say the word
ชอบพูดคำว่า
chôp pôot kam wâa

148
00:04:25,433 --> 00:04:28,000
Listen and understand.

149
00:04:28,000 --> 00:04:29,433
Listen and understand.
ฟังเข้าใจ
fang kâo jai

150
00:04:29,433 --> 00:04:30,633
Can you understand?

151
00:04:30,633 --> 00:04:32,500
Can you understand?
ฟังเข้าใจไหม?
fang kâo jai măi

152
00:04:32,500 --> 00:04:34,699
When you listen, do you understand?

153
00:04:34,699 --> 00:04:35,600
Therefore,
เพราะฉะนั้น
prór chà-nán

154
00:04:35,600 --> 00:04:37,033
if you want to say
ถ้าอยากจะบอกว่า
tâa yàak jà bòk wâa

155
00:04:37,033 --> 00:04:39,533
I cannot understand what you're saying.

156
00:04:39,533 --> 00:04:42,633
Or I listen and I couldn't understand.

157
00:04:42,633 --> 00:04:45,133
In Thai, you have to say
ภาษาไทยต้องพูดว่า
paa-săa tai dtông pôot wâa

158
00:04:45,133 --> 00:04:47,733
I (listen but) don't understand
ฟังไม่เข้าใจ
fang mâi kâo jai

159
00:04:47,733 --> 00:04:49,500
Do you understand?
ฟังเข้าใจไหมคะ?
fang kâo jai măi ká

160
00:04:50,100 --> 00:04:51,466
I understand.
เข้าใจค่ะ
kâo jai kâ

161
00:04:51,466 --> 00:04:52,699
I understand.
ฟังเข้าใจค่ะ
fang kâo jai kâ

162
00:04:52,699 --> 00:04:55,100
I understand, I listen and understand.

163
00:04:55,100 --> 00:04:56,033
Students,
นักเรียน
nák riian

164
00:04:56,033 --> 00:04:57,466
do you understand?
ฟังเข้าใจไหมคะ?
fang kâo jai măi ká

165
00:04:58,866 --> 00:05:00,966
I don't understand, teacher.
ฟังไม่เข้าใจค่ะครู
fang mâi kâo jai kâ kroo

166
00:05:00,966 --> 00:05:03,600
Student, do you understand?

167
00:05:03,600 --> 00:05:06,233
Oh, I'm sorry, I don't understand, teacher.

168
00:05:06,233 --> 00:05:07,466
How is it everyone?
เป็นยังไงคะทุกคน
bpen yang ngai ká túk kon

169
00:05:07,466 --> 00:05:08,633
Hard?
ยากไหม
yâak măi

170
00:05:08,633 --> 00:05:09,566
This pattern
แพทเทิร์นนี้
pattern née

171
00:05:09,566 --> 00:05:11,300
is a Thai pattern
เป็นแพทเทิร์นนของภาษาไทย
bpen pattern kŏng paa-săa tai

172
00:05:11,300 --> 00:05:13,066
that is not like in English.
ที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษ
têe mâi mĕuuan paa-săa ang-grìt

173
00:05:13,066 --> 00:05:15,833
Therefore, maybe you feel it's a bit hard.
เพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกยากนิดหน่อยนะคะ
prór chà-nán àat jà róo sèuk yâak nít nòi ná ká

174
00:05:15,833 --> 00:05:18,033
If anyone wants to practice additionaly
ถ้ามีใครอยากฝึกเพิ่มเติม
tâa mee krai yàak fèuk pêrm dterm

175
00:05:18,033 --> 00:05:21,100
and wants to understand more,
แล้วก็อยากจะเข้าใจมากขึ้น
láew gôr yàak jà kâo jai mâak kêun

176
00:05:21,100 --> 00:05:23,300
go to my Patreon.
เข้ามาในPatreonของเกรสนะคะ
kâo maa nai Patreon kŏng Grace ná ká

177
00:05:23,300 --> 00:05:25,666
In it, I will explain more
ในนั้นเกรซจะอธิบายเพิ่มเติม
nai nán Grace jà à-tí-baai pêrm dterm

178
00:05:25,666 --> 00:05:28,100
and will have additional examples.
แล้วก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติม
láew gôr jà mee dtuua yàang pêrm dterm

179
00:05:28,100 --> 00:05:28,733
Bye!
บ๊ายบายค่ะ
báai baai kâ

180
00:05:28,733 --> 00:05:30,233
We'll meet in the next video.
เจอกันในวีดีโอหน้า
jer gan nai wee-dee-oh nâa

181
00:05:30,233 --> 00:05:31,066
Bye.
บ๊ายบาย
báai baai

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!