What if…you don’t have money to take a bus back home (Thai listening practice)

by | Sep 8, 2020 | conversation questions, Listening Practice, Transcript, Video

Practice your Thai listening skills with this conversation question “What if I you don’t have money to take a bus back home?”. Follow along by reading the transcript.

Transcript:

If you don’t have enough money to even take a bus back home, what would you do? How would you go home?

 ถ้าคุณไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแม้แต่จะนั่งรถบัส นั่งรถเมล์กลับบ้าน คุณจะทำอย่างไร

ถ้าเป็นฉัน ฉันจะขึ้นรถก่อนที่ประเทศอื่น หลายๆประเทศไม่ให้ขึ้นรถก่อนเพราะว่าต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะ

แต่วันที่ประเทศไทยขึ้นรถได้ขึ้นรถแล้วจะมีคนมาเก็บเงินเราเรียกว่ากระเป๋ารถเมล์จะมาเก็บเงินทีหลัง

แล้วก็จะมาให้ตั๋วเวลาขึ้นรถที่ประเทศไทยแล้ว ขึ้นเสร็จแล้วก็บอกเขาว่า “พี่คะขอโทษนะคะหนูไม่มีเงินจริงๆอะคะหนูขอนั่งฟรีได้ไหม”

แค่พูดแบบนี้กระเป๋ารถเมล์และคนขับรถเขาจะให้นั่งไปจนถึงบ้านแน่นอน 100% เพราะว่าคนไทยใจดีมาก

แล้วก็มีประสบการณ์แบบนี้จริงๆ

แล้วคุณล่ะถ้าคุณไม่มีเงินกลับบ้านไม่มีเงินนั่งรถคุณจะทำยังไง

Key vocabulary:

  • แม้แต่: even though

  • จ่ายเงิน: pay money

  • เก็บเงิน: collect money

  • กระเป๋ารถเมล์: Ticket seller/collector

  • ตั๋ว: ticket

  • หนู: I (young girls can say this)

  • ประสบการณ์: experience


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!