What if…you don’t have money to take a bus back home (Thai listening practice)

by | Sep 8, 2020 | conversation questions, Listening Practice, Transcript, Video

Practice your Thai listening skills with this conversation question “What if I you don’t have money to take a bus back home?”. Follow along by reading the transcript.

Transcript:

If you don’t have enough money to even take a bus back home, what would you do? How would you go home?

 ถ้าคุณไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแม้แต่จะนั่งรถบัส นั่งรถเมล์กลับบ้าน คุณจะทำอย่างไร

ถ้าเป็นฉัน ฉันจะขึ้นรถก่อนที่ประเทศอื่น หลายๆประเทศไม่ให้ขึ้นรถก่อนเพราะว่าต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะ

แต่วันที่ประเทศไทยขึ้นรถได้ขึ้นรถแล้วจะมีคนมาเก็บเงินเราเรียกว่ากระเป๋ารถเมล์จะมาเก็บเงินทีหลัง

แล้วก็จะมาให้ตั๋วเวลาขึ้นรถที่ประเทศไทยแล้ว ขึ้นเสร็จแล้วก็บอกเขาว่า “พี่คะขอโทษนะคะหนูไม่มีเงินจริงๆอะคะหนูขอนั่งฟรีได้ไหม”

แค่พูดแบบนี้กระเป๋ารถเมล์และคนขับรถเขาจะให้นั่งไปจนถึงบ้านแน่นอน 100% เพราะว่าคนไทยใจดีมาก

แล้วก็มีประสบการณ์แบบนี้จริงๆ

แล้วคุณล่ะถ้าคุณไม่มีเงินกลับบ้านไม่มีเงินนั่งรถคุณจะทำยังไง

Key vocabulary:

  • แม้แต่: even though

  • จ่ายเงิน: pay money

  • เก็บเงิน: collect money

  • กระเป๋ารถเมล์: Ticket seller/collector

  • ตั๋ว: ticket

  • หนู: I (young girls can say this)

  • ประสบการณ์: experience


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios.

Subscribe