Beach Related vocabulary in Thai

by | Mar 17, 2021 | Thai, Vocabulary

Download the transcript of the video here: Video Thai Transcript.

As many of you probably know, Thailand is famous for its many beaches. In this article, you will learn many vocabularies related to beaches.

Vocabulary related to beaches

 • Island
  เกาะ
  gòr

 • Beach
  ชายหาด
  chaai hàat

 • Ocean
  มหาสมุทร
  má-hăa sà-mùt

 • Sea
  ทะเล
  tá-lay

 • Sand
  ทราย
  saai

 • Coconut
  มะพร้าว
  má-práao

 • Hot
  ร้อน
  rón

 • Waves
  คลื่น
  klêun

 • Sunscreen
  ครีมกันแดด
  kreem gan dàet

 • Tan
  ผิวแทน
  pĭw taen

 • Lifeguard
  ไลฟฺการ์ด/เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
  laif gàat / jâo nâa têe nùuay gôo chêep

 • Boat
  เรือ
  reuua

 • Umbrella
  ร่ม
  rôm

 • Surfing
  เล่นเซิฟ
  lên sêrf

 • sunburn
  โดนแดดเผา
  dohn dàet păo

Example sentences:

 • Let’s go to the sea and surf
  เราไปทะเลแล้วก็เล่นเซิฟกัน
  rao bpai tá-lay láew gôr lên sêrf gan

 • It’s really windy today, and the waves are strong.
  วันนี้คลื่นลมแรงมากเลย
  wan née klêun lom raeng mâak loiie

 • Did you just get back from the beach? You are really tan.
  เพิ่งกลับมากจากทะเลหรอ ผิวแทนจัง
  pêrng glàp mâak jàak tá-lay rŏr · pĭw taen jang


If you want to learn about vocabulary related to swimming or Sea animals, please check out my articles.

I hope you now know how to talk about the ocean and learned beach-related vocabulary in the Thai language.

Subscribe