Thai words that come from English

by | Jul 18, 2020 | Vocabulary

Learning Thai words can be daunting however there are a whole bunch of Thai words that are borrowed straight from English.

This should hopefully make it a bit easier for you to remember many new words. BUT, Keep in mind that you have to pronounce them with the Thai accent and correct tones in order to be understood correctly. In a lot of the cases, a lot of the consonants are not pronounced.

This list of borrowed words all come from my FREE e-book which also includes audios for each chapter and other useful phrases!

Let’s learn these loanwords! I split them by category.

Thai words that come from English

คํายืมจากภาษาอังกฤษ Borrowed words from English

Electronic, Music, Party

Game: เกม gaym
Graphics: กราฟิกส์ graa-fík
Gear: เกียร์ gia
Computer: คอมพิวเตอร์ or คอม (kom-piw-dtêr or kom)
Computer Mouse: เมาส์ mao
Email: อีเมล ee mayn
Trackpad: แทร็คแพด tráek pâet
Keyboard: คีย์บอร์ด kee bòt
Cartoon: การ์ตูน gaa-dtoon
Concert: คอนเสิร์ต kon-sèrt
Chord: คอร์ด kòt
Chorus: คอรัส kor-rát
Cake: เค้ก káyk
Digital: ดิจิทัล or ดิจิตอล (dì-jì-tan or dì-jì-dton)
Credit: เครดิต kray-dìt
Cheer: เชียร์ chia
Show: โชว์ choh
Chocolate: ช็อกโกแลต chók-goh-láet
Sauce: ซอส sót
Soup: ซุป súp
Bar: บาร์ baa
Club: คลับ kláp
Number: เบอร์ ber
Bungalow: บังกะโล bang gà loh
Beer: เบียร์ bia
Battery: แบตเตอรี่ bàet-dter-rêe
Bonus: โบนัส boh-nát
Balloon: บอลลูน or บัลลูน (bon-loon or ban-loon)
Band: แบนด์ baen
Buffet: บุฟเฟ่ต์ bùf-fây
Series: ซีรีส์ see ree
Soda: โซดา soh-daa
Set: เซต sét
Free: ฟรี free
Electronic: อิเล็คทรอนิกส์ ì-lék-tror-nìk
Alcohol: แอลกอฮอล์ aen-gor-hor
Animation: แอนิเมชัน ae-ní-may-chan
Ice-cream: ไอศครีม ai-sà-kreem
Album: อัลบั้ม an-bâm
Party: ปาร์ตี้ bpaa-dtêe

Health, Sport, Work, Hobby

Copy: ก๊อบปี้ góp-bpêe
Golf: กอล์ฟ góf
Clinic: คลินิก klí-nìk
Coupon: คูปอง koo-bpong
Coma: โคม่า koh-mâa
Quota: โควตา kwoh-dtâa
Condominium: คอนโดมิเนียม kon-doh-mí-niam
Course: คอร์ส kôt
Sure: ชัวร์ chua
Chalk: ชอล์ก chók
Check: เช็ค chék
Shock: ช็อก chók
Shopping: ชอปปิ้ง chôp-bpîng
Design: ดีไซน์ dee sai
Technique: เทคนิค ték-ník
Tape: เทป tâyp
Taxi: แท็กซี่ táek-sêe
Tank: แท็งก์ taeng
Note: โน้ต nóht
Base: เบส bàyt
Ball: บอล bon
Basic: เบสิค bay-sìk
Poster: โปสเตอร์ bpòht-dtêr
Picnic: ปิกนิก bpík-ník
Fax: แฟกซ์ fâek
Folder: โฟลเดอร์ fohn-dêr
Lift: ลิฟต์ líf
Resort: รีสอร์ท ree-sòt
Rugby: รักบี้ rák bêe
Load: โหลด lòht
Hockey: ฮอกกี้ hók-gêe
Tissue: ทิชชู่ tít-chôo

Trip, Traveling, Animal

Brake: เบรก bràyk
Guide: ไกด์ gai
Bus: บัส bàt
Film: ฟิล์ม fim
Motor: มอเตอร์ mor-dtêr
Jeans: ยีนส์ yeen
Giraffe: ยีราฟ yee-râaf
Lotion: โลชั่น loh-chân
Lens: เลนส์ len
Style: สไตล์ sà-dtai
Video: วิดีโอ wí-dee-oh
View: วิว wiw
Website: เว็บไซต์ wép sai
Action: แอ็กชัน àek-chan
Artwork: อาร์ตเวิร์ก áat wêrk
Update: อัปเดต or อัพเดท (àp-dàyt or àp-dàyt)
Hormone: ฮอร์โมน hor-mohn
Highlight: ไฮไลต์ hai-lai
Ham: แฮม haem
Hippopotamus: ฮิปโปโปเตมัส híp-bpoh-bpoh-dtay-mát
Heroin: เฮโรอีน hay-roh-een
Helicopter: เฮลิคอปเตอร์ hay-lí-kóp-dtêr

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!