The tortoise and The hare – Thai Listening Practice with Transcription

by | May 23, 2020 | Aesop Story Intermediate, Listening Practice, Transcript, Video

กระต่ายกับเต่า

TRANSCRIPTION:

นิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายฝึกการอ่านออกเสียงถูกแล้วก็อ่านแบบมีวรรคตอนที่ถูกและฝึกการฟังด้วยนะคะวันนี้เรามาฟังนะคะ

STORY:

นิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่ายนะคะสอนแล้วก็ให้อินเตอร์มีเดียตฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกแล้วก็วรรคตอนที่ถูกค่ะ

เรื่องคือวันหนึ่งกระต่ายป่าพบเต่าแล้วก็ท้าทายแล้วก็เยอะเย้ยเต่าว่าขาสั้นเชื่องช้าเหลือเกินดังนั้นเต่าเมื่อได้ยินก็เลยบอกว่าโอเคลองแข่งขันกันดูไหมเพราะว่า ข้าเชื่อว่าถ้าได้แข่งกันถ้าจะต้องชนะเจ้าได้แน่ๆ 

แม้ว่าจะเชื่องช้าขาสั้นแต่ความมั่นใจสูงนะคะ

หลังจากนั้นกระต่ายก็ตอบตกลงเพราะเขาเชื่อว่าความสามารถเขาเหนือกว่า สูงกว่า

งานนี้เขาเชิญสุนัขจิ้งจอกเป็นกรรมการผู้ตัดสินค่ะแล้ววันที่แข่งขันเกิดขึ้นเลย

เมื่อวันแข่งขันเกิดขึ้นกระต่ายป่าวิ่งอย่างรวดเร็ว นำหน้าเต่าซึ่งเดินอย่างเชื่องช้าเพราะขาสั้น

แต่ขาสั้นเดินช้าแต่เขาสม่ำเสมอและไม่หยุดพักเลยค่ะส่วนกระต่ายนั้นวิ่งไปสักพักนึงก็ประมาทแล้วรู้สึกว่า เออมาไกลแล้วค่ะ 

 ดังนั้นงีบซะหน่อย take a nap งีบหน่อยก็ดีแล้วเขาก็รีบไปค่ะตื่นขึ้นมาตกใจค่ะมองซ้ายมองขวามองไม่เห็นเต่าแล้ววิ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะเต่าถึงเส้นชัยก่อนแล้ว

แล้วก็พักผ่อนอย่างสบาย

เรื่องนี้มีคติสอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทค่ะ

The tortoise and the hare - Thai listening practice

EXPLANATION:

นิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่ายนะคะสอนแล้วก็ให้อินเตอร์มีเดียตฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกแล้วก็วรรคตอนที่ถูกค่ะ

เรื่องคือวันหนึ่งกระต่ายป่าพบเต่าแล้วก็ท้าทายแล้วก็เยอะเย้ยเต่าว่าขาสั้นเชื่องช้าเหลือเกินดังนั้นเต่าเมื่อได้ยินก็เลยบอกว่าโอเคลองแข่งขันกันดูไหมเพราะว่า ข้าเชื่อว่าถ้าได้แข่งกันถ้าจะต้องชนะเจ้าได้แน่ๆ

แม้ว่าจะเชื่องช้าขาสั้นแต่ความมั่นใจสูงนะคะ หลังจากนั้นกระต่ายก็ตอบตกลงเพราะเขาเชื่อว่าความสามารถเขาเหนือกว่า สูงกว่า งานนี้เขาเชิญสุนัขจิ้งจอกเป็นกรรมการผู้ตัดสินค่ะแล้ววันที่แข่งขันเกิดขึ้นเลย

เมื่อวันแข่งขันเกิดขึ้นกระต่ายป่าวิ่งอย่างรวดเร็ว นำหน้าเต่าซึ่งเดินอย่างเชื่องช้าเพราะขาสั้น แต่ขาสั้นเดินช้าแต่เขาสม่ำเสมอและไม่หยุดพักเลยค่ะส่วนกระต่ายนั้นวิ่งไปสักพักนึงก็ประมาทแล้วรู้สึกว่า เออมาไกลแล้วค่ะ ดังนั้นงีบซะหน่อย take a nap งีบหน่อยก็ดีแล้วเขาก็รีบไปค่ะ

ตื่นขึ้นมาตกใจค่ะมองซ้ายมองขวามองไม่เห็นเต่าแล้ววิ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะเต่าถึงเส้นชัยก่อนแล้ว แล้วก็พักผ่อนอย่างสบาย เรื่องนี้มีคติสอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทค่ะ

VOCABULARY:

นิทาน : fable / story

วรรคตอน: Spaces

สุนัขจิ้งจอก: Fox

เส้นชัย: Finish line

แข่งขัน: To compete

คติสอน: Moral lesson


If you want to listen to more Thai listening practice audios for intermediate or advanced beginner with transcript please see all my listening practice audios or see my playlist of Aesop Fables here.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!