History of Ayutthaya video transcript

by | Nov 21, 2022 | Video-Transcript

Below is the free transcript for the video. You can also download it here.

If you’d like to support my channel and the effort I put into adding subtitles to all my videos, please consider joining my Patreon, buying me a coffee, or sending me a tip on PayPal: [email protected]. Thank you 🙏🏼

1
00:00:05,133 --> 00:00:08,333
Today, we will travel in Ayutthaya.
วันนี้เรามาเที่ยวอยุธยากันนะคะ
wan née rao maa tîieow à-yút-tá-yaa gan ná ká

2
00:00:08,333 --> 00:00:12,333
Whoever likes historical traveling,
ถ้าใครชอบเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี่
tâa krai chôp tîieow cherng bprà-wàt sàat nêe

3
00:00:12,333 --> 00:00:14,333
must come to Ayutthaya.
ต้องมาที่อยุธยา
dtông maa têe à-yút-tá-yaa

4
00:00:14,333 --> 00:00:15,233
Let's go!
ไปกันเลย
bpai gan loiie

5
00:00:15,400 --> 00:00:18,766
Ayutthaya is an ancient city that was very important
อยุธยาเป็นเมืองโบราณที่สำคัญมาก
à-yút-tá-yaa bpen meuuang boh-raan têe săm-kan mâak

6
00:00:18,766 --> 00:00:21,100
for Thailand in the past.
สำหรับประเทศไทยในอดีต
săm-ràp bprà-têt tai nai à-dèet

7
00:00:21,100 --> 00:00:22,866
Because it's a city located in 
เพราะเป็นเมืองที่อยู่ใน
prór bpen meuuang têe yòo nai

8
00:00:22,866 --> 00:00:25,100
a very strategical spot.
จุดยุทธศาสตร์สุดๆเลย.
jùt-yút-tá-sàat sùt sùt loiie

9
00:00:25,100 --> 00:00:27,233
It has 3 rivers.
มีแม่น้ำสามสาย
mee mâe náam săam săai

10
00:00:27,233 --> 00:00:29,899
The Chao Phraya River, Lop Buri river,
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี
săai · mâe náam jâo prá yaa · mâe náam lóp-bù-ree

11
00:00:29,899 --> 00:00:34,100
and the Pa Sak river that is around Ayutthaya.
แล้วก็แม่น้ำป่าสักที่อยู่รอบๆอยุธยา
láew gôr mâe náam bpàa sàk têe yòo rôp rôp à-yút-tá-yaa

12
00:00:34,100 --> 00:00:37,366
Therefore, boats both small and big
เพราะฉะนั้น เรือทั้งเล็กทั้งใหญ่
prór chà-nán · reuua táng lék táng yài

13
00:00:37,366 --> 00:00:39,733
can enter and
ก็สามารถเข้ามาแล้วก็
gôr săa-mâat kâo maa láew gôr

14
00:00:39,733 --> 00:00:42,733
trade with Ayutthaya.
ทำการค้ากับอยุธยาได้
tam gaan káa gàp à-yút-tá-yaa dâai

15
00:00:43,566 --> 00:00:48,100
Do you know the first western country
รู้ไหมคะว่าประเทศตะวันตก ประเทศแรก
róo măi ká wâa bprà-têt dtà-wan dtòk · bprà-têt râek

16
00:00:48,100 --> 00:00:51,533
that came to trade with Thailand
ที่เข้ามาทำการค้ากับประเทศไทย
têe kâo maa tam gaan káa gàp bprà-têt tai

17
00:00:51,533 --> 00:00:53,366
was what country?
คือประเทศอะไร
keu bprà-têt à-rai

18
00:00:54,200 --> 00:00:57,100
Portugal!
ประเทศโปรตุเกส นั่นเอง
bprà-têt bproh-dtù-gèt nân eng

19
00:01:08,233 --> 00:01:12,733
There are many tourists that come to Ayutthaya
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อยุธยาเยอะมากเลยนะคะ
mee nák tông tîieow maa tîieow têe àyúttáyaa yúh mâak loiie ná ká

20
00:01:12,733 --> 00:01:15,099
because this city is very beautiful.
เพราะว่าเมืองนี้สวยมาก
prór wâa meuuang née sŭuay mâak

21
00:01:15,099 --> 00:01:18,299
Such as the ancient sites of various temples. 
อย่างเช่นโบราณสถานของวัดต่างๆ
yàang chên boh-raan sà-tăan kŏng wát dtàang dtàang

22
00:01:18,299 --> 00:01:21,866
Right now, I'm in Wat Mahathat.
ตอนนี้เกรสอยู่ที่วัดมหาธาตุคะ
dton-née Grace yòo têe wát má-hăa tâat ká

23
00:01:21,866 --> 00:01:24,233
It's a temple that is very famous.
เป็นวัดที่โด่งดังมาก
bpen wát têe dòhng dang mâak

24
00:01:24,666 --> 00:01:26,866
Famous because of what?
โด่งดังเรื่องอะไรรู้ไหมคะ
dòhng dang rêuuang à-rai róo măi ká

25
00:01:26,866 --> 00:01:28,866
The head of the Buddha statue.
ก็คือเศียรพระ
gôr keu sĭian prá

26
00:01:28,866 --> 00:01:30,466
"sian pra" is the head of the Buddha.
เศียรพระคือหัวพระนะคะ
sĭian prá keu hŭua prá ná ká

27
00:01:30,966 --> 00:01:33,533
The head that is in the tree.
เศียรพระที่อยู่ในต้นไม้
sĭian prá têe yòo nai dtôn mái

28
00:02:05,666 --> 00:02:08,099
Another temple that tourists
วัดอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
wát èek hàeng nèung têe nák tông tîieow

29
00:02:08,099 --> 00:02:09,633
can't miss
พลาดไม่ได้เลย
plâat mâi dâai loiie

30
00:02:09,633 --> 00:02:12,666
is Wat Ratchaburana.
นั่นก็คือวัดราชาบุรณะ
nân gôr keu wát raa-chaa bù rá-ná

31
00:02:12,666 --> 00:02:16,866
Which is next to Wat Mahathat.
ซึ่งอยู่ติดกับวัดมหาธาตุเลยค่ะ
sêung yòo dtìt gàp wát má-hăa tâat loiie kâ

32
00:02:41,666 --> 00:02:43,699
The highlight of this temple is
จุดเด่นของวัดนี้คือ
jùt dèn kŏng wát née keu

33
00:02:43,699 --> 00:02:47,400
the dungeon that is the biggest in Thailand.
กรุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
grù têe yài têe sùt nai bprà-têt tai

34
00:02:47,400 --> 00:02:48,833
What is "grù"?
กรุคืออะไร
grù keu à-rai

35
00:02:48,833 --> 00:02:52,366
grù is a room that is under a Pagoda.
กรุคือห้องที่อยู่ใต้เจดีย์นะคะ
grù keu hông têe yòo dtâi jay-dee ná ká

36
00:02:52,900 --> 00:02:55,066
The dungeon of this temple, before
กรุของวัดนี้เมื่อก่อน
grù kŏng wát née mêuua gòn

37
00:02:55,066 --> 00:02:57,433
had a lot of valuables inside.
เคยมีทรัพย์สมบัติอยู่ข้างในเยอะมาก
koiie mee sáp sŏm-bàt yòo kâang nai yúh mâak

38
00:02:57,433 --> 00:03:02,833
It had gold, statues, murals
มีทั้งทอง ทั้งรูปปั้น ทั้งรูปฝาพนัง
mee táng tong · táng rôop bpân · táng rôop făa pá-nang

39
00:03:02,833 --> 00:03:05,466
but 35 years ago
แต่ว่าเมื่อ 35 ปีที่แล้ว
dtàe wâa mêuua · săam-sìp-hâa · bpee têe láew

40
00:03:05,466 --> 00:03:06,966
there were people who stole.
มีคนมาขโมยนะคะ
mee kon maa kà-moi ná ká

41
00:03:07,900 --> 00:03:09,699
They caught the thieves already.
เขาก็จับหัวขโมยได้แล้ว
kăo gôr jàp hŭua kà-moi dâai láew

42
00:03:09,699 --> 00:03:13,599
And right now, the things they seized from the thieves
แล้วตอนนี้ของที่ยึดมาจากหัวขโมย
láew dton-née kŏng têe yéut maa jàak hŭua kà-moi

43
00:03:13,599 --> 00:03:16,333
are in a musuem.
ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะค่ะ
gôr yòo nai pí-pít-tá-pan nâ kâ

44
00:03:29,166 --> 00:03:33,199
Ayutthaya is famous for it's boat noodle soup.
อยุธยามีชื่อเสียงด้านก๋วยเตี๋ยวเรือมากๆเลยค่ะ
àyúttáyaa mee chêusĭiang dâan gŭuaydtĭieowreuua mâakmâak loiie kâ

45
00:03:47,933 --> 00:03:50,133
What's behind me right now is
ที่อยู่ด้านหลังของเกรสตอนนี้คือ
têe yòo dâan lăng kŏng Grace dton-née keu

46
00:03:50,133 --> 00:03:52,699
Wat Phra Si Sanphet
วัดพระศรีสรรเพชญ์นะคะ
wát prá sĕe săn pêt ná ká

47
00:03:52,699 --> 00:03:55,066
which is a temple that is very important
ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญมากเลย
sêung bpen wát têe săm-kan mâak loiie

48
00:03:55,066 --> 00:03:57,566
because it's a temple in a palace.
เพราะเป็นวัดในราชวัง
prór bpen wát nai râat-chá-wang

49
00:03:57,566 --> 00:04:00,400
When they had ceremonies
เวลามีการจัดพระราชพิธี
way-laa mee gaan jàt prá râat-chá-pí-tee

50
00:04:00,400 --> 00:04:03,000
or big events related to religion
หรือว่างานใหญ่ๆทางศาสนา
rĕu wâa ngaan yài yài taang sàat-sà-năa

51
00:04:03,000 --> 00:04:05,433
or related to the king,
หรือว่าที่เกี่ยวกับพระราชา
rĕu wâa têe gìieow gàp prá raa-chaa

52
00:04:05,433 --> 00:04:07,800
everything like this was organized here.
ทุกอย่างนี้จะจัดที่นี่ค่ะ
túk yàang née jà jàt têe nêe kâ

53
00:04:08,300 --> 00:04:12,500
This temple is a prototype of Wat Phra Kaew in Bangkok.
วัดนี้เป็นต้นแบบของวัดพระแก้วนะคะ ที่อยู่ในกรุงเทพ
wát née bpen dtônbàep kŏng wát prágâew ná ká têe yòo nai grungtêp

54
00:04:12,500 --> 00:04:13,633
Have you been there?
เคยไปรึเปล่าคะ
koiie bpai réu bplào ká

55
00:04:17,600 --> 00:04:19,633
Awesome. There is no one here at all!
สุดยอด ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
sùt yôt · mâi mee krai yòo dtrong née loiie ná ká

56
00:04:19,633 --> 00:04:21,833
I'm walking alone. Fun!
เดินเล่นคนเดียวได้สนุกมากเลย
dern lên kon diieow dâai sà-nùk mâak loiie

57
00:04:21,833 --> 00:04:24,966
It feels like I went back to the past.
แบบ..ความรู้สึกเหมือนกลับไปในอดีต
man róo sèuk mĕuuan glàp bpai nai à-dèet

58
00:04:24,966 --> 00:04:26,766
Very ancient. Look!
โบราณมากเลย ดูดิ
boh-raan mâak loiie · doo dì

59
00:05:13,500 --> 00:05:16,133
Another temple that you can't miss
อีกวัดนึงที่พลาดไม่ได้
èek wát neung têe plâat mâi dâai

60
00:05:16,133 --> 00:05:18,466
when you come to Ayutthaya,
เวลาที่มาเที่ยวอยุธยา
way laa têe maa tîieow àyúttáyaa

61
00:05:18,466 --> 00:05:21,166
is Wat Maheyong.
ก็คือ วัดมเหยงคณ์
gôr keu · wát Maheyong

62
00:05:21,166 --> 00:05:24,166
Wat Maheyong is split into 2 parts.
วัดมเหยงคณ์ก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะ
wát Maheyong gôr bàeng bpen sŏng sùuan ná ká

63
00:05:24,166 --> 00:05:27,166
The first part is an abandoned temple.  Like this.
ส่วนแรกก็คือ วัดร้างแบบนี้
sùuan râek gôr keu · wát ráang bàep née

64
00:05:27,166 --> 00:05:30,933
It's a historical site that you can come admire.
เป็นโบราณสถานที่สามารถเข้ามาชมได้
bpen boh-raan sà-tăan têe săa-mâat kâo maa chom dâai

65
00:05:31,666 --> 00:05:33,100
And the other part
แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง
láew gôr èek sùuan nèung

66
00:05:33,100 --> 00:05:37,000
is a part that you can come and practice Buddhism
เป็นส่วนที่สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้
bpen sùuan têe săa-mâat kâo bpai bpà-dtì-bàt tam dâai

67
00:05:37,433 --> 00:05:40,600
Both Thai people and foreigners
ทั้งคนไทย ทั้งคนต่างชาติ
táng kon tai táng kon dtàang châat

68
00:05:40,600 --> 00:05:42,633
can come and practice Buddhism
สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรม
săamâat kâo bpai bpàdtìbàt tam

69
00:05:43,199 --> 00:05:46,566
Come and medidate, ordain monks,
เข้าไปนั่งสมาธิ บวชพระ
kâo bpai nâng sà-maa-tí · bùuat prá

70
00:05:46,566 --> 00:05:49,766
and study about the Buddhist scriptures.
แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
láew gôr riian róo gìieow gàp prá dtrai-bpì-dòk

71
00:05:54,033 --> 00:05:56,166
This temple is Wat Phra Ram.
วัดนี้คือ วัดพระรามค่ะ
wát née keu · wát prá raam kâ

72
00:05:56,633 --> 00:06:00,733
It's another place that is important in Ayutthaya.
เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของเมืองอยุธยา
bpen wát èek hàeng nèung têe săm-kan kŏng meuuang à-yút-tá-yaa

73
00:06:01,399 --> 00:06:02,233
Beautiful?
สวยไหมคะ
sŭuay măi ká

74
00:06:03,033 --> 00:06:05,233
If anyone wants to study more
ถ้ามีใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
tâa mee krai yàak riian róo pêrm dterm

75
00:06:05,233 --> 00:06:08,266
about vocabulary I used in this video,
เกี่ยวกับคำศัพที่ใช้ในวีดีโอนี้
gìieow gàp kam sàp têe chái nai wee-dee-oh née

76
00:06:08,266 --> 00:06:11,399
Come to my Patreon.
ลงเข้ามาในPatreonของเกรสนะคะ
long maa nai Patreon kŏng Grace ná ká

77
00:06:11,399 --> 00:06:13,333
I will write the link in the description.
เกรสจะเขียนลิงค์ไว้ในดีสคริปชั่น
Grace jà kĭian link wái nai description

78
00:06:19,666 --> 00:06:23,100
This city was called Ayutthaya
เมืองนี้ถูกเรียกว่าเมืองอยุธยา
meuuang née tòok rîiak wâa meuuang à-yút-tá-yaa

79
00:06:23,100 --> 00:06:26,266
because it's a city that was built
เพราะว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้น
prór wâa bpen meuuang têe tòok sâang kêun

80
00:06:26,266 --> 00:06:29,766
in the era of the Ayutthaya kingdom.
ในช่วงสมัยอาณาจักรอยุธยา 
nai chûuang sà-măi aa-naa jàk à-yút-tá-yaa

81
00:06:29,766 --> 00:06:31,500
Which this city was the capital
ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองหลวง
sêung meuuang née bpen meuuang lŭuang

82
00:06:31,500 --> 00:06:34,733
and was an important city of that kingdom. 
และก็เมืองสำคัญของอาณาจักรนั้น
láe gôr meuuang săm-kan kŏng aa-naa jàk nán

83
00:06:34,733 --> 00:06:38,666
The kingdom of Ayutthaya lasted 400 years,
อาณาจักรอยุธยามีอายุประมาณ 400 ปี
aa-naa jàk à-yút-tá-yaa mee aa-yú bprà-maan · sèe-rói · bpee

84
00:06:38,666 --> 00:06:41,533
it was an ancient kingdom in the past
เป็นอาณาจักรโบราณในอดีต
bpen aa-naa jàk boh-raan nai à-dèet

85
00:06:42,033 --> 00:06:46,366
which now is the land of present day Thailand.
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
sêung yòo nai péun têe kŏng bprà-têt tai ná bpàt-jù-ban

86
00:06:49,333 --> 00:06:51,833
I hope everyone got to learn 
หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้
wăng wâa túk kon jà dâai riian róo

87
00:06:51,833 --> 00:06:56,466
many things about the history of Ayutthaya
หลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอยุธยา
lăai lăai yàang gìieow gàp bprà-wàt sàat kŏng à-yút-tá-yaa

88
00:06:56,466 --> 00:06:59,466
a famous tourist place that is interesting.
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
sà-tăan têe tông tîieow têe nâa sŏn jai

89
00:06:59,466 --> 00:07:03,733
And many Thai vocabularies.
แล้วก็คำศัพภาษาไทยอีกหลาย ๆ คำ
láew gôr kam sàp paa-săa tai èek lăai lăai kam

90
00:07:03,733 --> 00:07:06,800
Thanks for watching this video
ขอบคุณมากนะคะที่ดูวีดีโอนี้
kòp kun mâak ná ká têe doo wee-dee-oh née

91
00:07:06,800 --> 00:07:10,399
and we'll meet again in the next video.
แล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้า
láew jer gan mài nai wee-dee-oh nâa

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!