Words related to basketball in Thai 🏀

by | Dec 10, 2020 | Vocabulary, Thai

Basketball is not the most popular sport in Thailand. However, you will find basketball courts in parks and people playing hoops!

In this article, I will teach you all the vocabulary you need to know to speak about basketball in the Thai language.

Basketball words in Thai

Vocabulary related to basketball:

 • Basketball
  บาสเกตบอล
  bâat-gèt-bon

 • Basketball court
  สนามบาสเกตบอล
  sà-năam bâat-gèt-bon

 • Ball
  ลูกบอล
  lôok bon

 • Basketball player ⛹️‍♀️
  นักบาส
  nák bâat

 • Hoop
  ห่วง
  hùang

 • Rim
  ขอบห่วง
  kòp hùang

 • to foul
  ทำฟาวล์
  tam faao

 • To dribble
  เลี้ยงลูก
  líang lôok

 • To spin
  หมุน
  mŭn

 • To shoot
  ยิง or ชู้ต
  ying or chóot

 • To pass
  ส่ง
  sòng

 • To score/make points
  ทำแต้ม
  tam dtâem

 • Points
  แต้ม / คะแนน
  dtâem / ká-naen

 • To jump
  กระโดด
  grà-dòht

 • Layup
  การเลย์อัพ
  gaan lây-àp

 • 3 pointer
  ยิงสามแต้ม
  ying săam-dtâem

 • 2 pointer
  ยิงสองแต้ม
  ying sŏng-dtâem

 • Freethrow
  ยิงจุดโทษ
  ying jùt tôht

 • Play defense
  เล่นตั้งรับ
  lâyn dtâng ráp

 • Play offense
  เล่นบุก
  lâyn bùk

 • Referee
  กรรมการ
  gam-má-gaan

 • Jersey
  เสื้อบาส
  sêua bàat

 • Coach
  โค้ช
  kóht

 • To play
  เล่น
  lâyn

 • To foul
  ทำฟาวล์
  tam faao

 • To miss
  ยิงพลาด
  ying plâat

 • Half-time
  พักครึ่ง
  pák krêung

 • Tricks
  การหลอกล่อ
  gaan lòk lôr

 • Game
  เกมส์
  gaym

 • Sports
  กีฬา
  gee-laa

Example sentences:

 • Let’s play a game of basketball.
  มาเล่นบาสกันเกมส์นึง
  maa lâyn bàat gan gaym neung

 • Pass the ball to him and then shoot the ball.
  ส่งบอลให้เค้าแล้วยิงเลย
  sòng bon hâi káo láew ying loie

 • You missed the 3 pointer!
  ยิงพลาดสามแต้ม
  ying plâat săam-dtâem


I hope you now know how to talk about basketball in Thai.

Sign up to my newsletter and get your free E book!

 

You will receive my E-book which contains useful phrases and expressions. You will also get corresponding audios so you can practice listening!

I will also keep you updated on new content and courses I make!